10 minutová prezentace


Největší dárek, který můžete někomu dát je
Váš čas, Vaše pozornost a Vaše láska.